Sunday, 29 April 2012

Siapakah Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj Dewasa Ini?

[Penafsiran Kata Dajjal, Ya'ju wa Ma'juj Oleh Komentator Muslim Terdahulu dari Buku-buku Hadits]